Kasza Tamás: Magyar mese

Kasza Tamás:
Magyar mese


A diák, a királylány, a hegyi tündér
és a szőke herceg

Miért írtam mesét?

Itt megtalálod a választ ...

Miért írtam mesét?


Mert úgy éreztem erre van szüksége a fiataloknak! A mesék mögött sokkal több van, mint gondolnánk!

Gyerekkorom legboldogabb estéi voltak, amikor nagypapám téli estéken mesélt nekem. Tizenhét könyv megírása után arra adtam a fejem, hogy mesét írjak. Egy igazi magyar mesét, mert a mai kor gyerekei nem feltétlen ismerik nemzeti kincseinket. Olyan formában átadva, ami az akciódús komputerprogramokon felnövő fiatalokat is leköti. Olvasás közben pedig észrevétlenül megismerik értékeinket. A magyar mesék a halhatatlanság és boldogság kereséséről szólnak. Kiutat keresve a boldogtalanság világából a boldogságba.

Letöltöm most

Mit tanulhatsz a mese hősöktől?

Hogyan érd el a céljaidat?

Mi történt azóta, hogy megírtam és kiadtam ezt a mesét?


Több ügyfelem jelezte vissza, hogy a könyv mindent vitt. Minden este abból kell felolvasniuk a gyereküknek, legyen az fiú vagy lány.

A könyv a csapatépítésről és a vezetésről szól! Ha vannak céljaid, és ennek a célnak az elérésére össze tudsz rakni egy csapatot, akkor szabad lehetsz. A Lezárás + Kommunikáció + Vezetés megtanulása a titkos kulcsa ennek a folyamatnak.

Mivel a Mesével elértem a célomat, 2000 példányban elfogyott, sőt kb. 500 db-ot el is ajándékoztunk belőle hátrányos helyzetű gyerekeknek, ezért 2019. február 13-tól ingyenessé teszem PDF-ben, hogy mindenkihez eljuthasson!


És miért éppen február 13-tól lesz ingyenesen elérhető ez a könyv?

Sokan nem tudják, de a Magyar Mese egy szerelmes történet, amit a feleségemnek írtam. Holnap, február 14-én Valentin nap lesz: ajándékozd meg ezzel a könyvvel Te is a szerelmedet!

Íme nyolc adat a könyvből, csak hogy lásd milyen értékeket fog megtanulni egy gyerek, hogy képes legyen majd jól élni az életét:

1. A Diákban annyira benne maradt a tegnapi képzés, hogy öntudatlanul követte a lányt, és fordulásból levágta a sárkány bal szárnyát. Együttesük az éles bevetés közben is kialakult. Túljutottak a kezdeti idegességen, meglepetésen és félelmen.

2. A napot ezután tervezéssel töltötték.

3. Azóta azt mondja, hogy sokkal jobb segíteni, mint ártani.

4. Meg kell tanulnotok együtt harcolni. Egy célért.

5. Az igaz barátság megszületett. Egy célért dobogott két szív.

6. ...most megtapasztalta, hogyha egységben összefognak, és pontosan betartják a harc szabályait, akkor ők ketten legyőzhetetlenek.

7. Kis lépésekkel el lehet érni bármit.

8. De a szabadság fontosabb a pénznél, kényelemnél, és még az életénél is.


Kérlek, küldd el ennek az oldalnak a linkjét minden kb. 8-13 év közötti gyerekes szülőnek, akit ismersz, és akit arra érdemesnek gondolsz, mert a számítógépes játékok, és a jelenlegi rajzfilmek nem feltétlen a jó irányba viszik a gyereket!

A 136 oldalas mesémet itt tudod letölteni, amit nem csak gyerekeknek írtam a jó és a gonosz örök harcáról.

A mese nagyon mély. A régi magyar vallás minden elemét megtalálod benne.

Letöltöm most

Kasza Tamás: Magyar meseA mesékről kicsit részletesebben


Meseszakértők írásaiból:


Bíró Lajos a Magyar ősmesék című könyvének előszavában ezt írja a magyar mesékről: (nem szószerint.)


Többnyire a halhatatlanság és boldogság kereséséről szólnak: Tündér Ilona szerelmének, gyógyító és ifjító életvizének és az életfa gyümölcsének megszerzéséről. E mesék tehát nem kitalált történetek, hanem a magasabb és mélyebb (vagy: a felső és az alsó) világok rejtett valóságáról szólnak. Meséink gyakran vándorútra indulással kezdődnek, emlékeztetve arra is, hogy vándorok vagyunk a Földön, melyen csak átmegyünk, keresve az igazi otthonunkat. E hosszú vándorút pedig mindig a Túlvilág valamely tartományába vezet: vagy az alvilágba, ahová a Gonosz legyőzésére indul a hős, vagy a magasságba, az égbe, a mennyei társ és a boldog tündérhon megkeresésére. A magyar mesékből sajátos, össze nem téveszthető lelkiség és szellemiség árad. E meséket olvasni felemelő és megtisztító élmény. Mese mint beavatás, a megismerés magyar Útja, ez a mi sajátos utunk. Kiutat keresve a boldogtalanság világából a boldogság honába, a múlandóságból az örökkévalóságba.


Rácz Edit gyűjtésében ezt olvassuk:

Vlagyimir Propp szerint az igazi tündérmesében nyolc szerepet különböztethetünk meg:

  •   a hős
  •   a keresett személy
  •   a segítő
  •   az adományozó
  •   az elküldő
  •   az ellenség
  •   az álhős
  •   a varázseszköz

Jankovics Marcell e nyolc funkcióban a hét bolygóprincípiumot és a földet látja.

a hős: a Nap képviselője.

a keresett személy: mindig nőalak, a hős szerelme, felesége, nővére, anyja. Őt a Földdel azonosítja.

a segítő: a hős bajtársa, benne a Holdat látja Jankovics.

az adományozó: felemás természetű, idősebb nőalak. Lehet a hős anyja, lehet mostoha, anyós vagy boszorkány, a Vénusz képviselője.

az elküldő: mindig férfialak, rendszerint az apa, de a hősnél idősebb, felette álló lény, Jupiteri minőség.

az ellenség: a sárkány, az ördög, a halál, Szaturnuszi minőség.

az álhős: az ellenség alatt álló, a rosszat képviselő hímnemű lény, Mars képviselő.

a varázseszköz: tárgyi alakban jelenik meg, a hős fegyvereként, varázsvesszőként, Merkúri tulajdonságra utalva.


Propp a mese négy fő szakaszát is elkülöníti, a Tavasz, Nyár, Ősz, Tél fordulóival párhuzamban.

1 Kezdő szituáció: tilalmak, parancsok megszegése, melynek következtében az ellenség elrabolja a keresett személyt.

2 Felbukkan és felülkerekedik az ellenség, a hőst elvarázsolják, ártalmatlanná teszik, akár meg is ölik, de aztán feltámad.

3 Küzdelem, amelyben a hős legyőzi az ellenséget.

4 A hős lakodalmat ül a keresett személlyel.

Rácz Edit így folytatja:


Ma is, akárcsak régen, a gyermeknevelés legfontosabb és legnehezebb feladata a segítségnyújtás, hogy gyermekünk megtalálja az élete mélyebb, igazabb értelmét. Nagyon sok tapasztalatra van szüksége ehhez. Fokozatosan tanuljuk meg, hogyan kell önmagunkat megérteni, hogy ezáltal másokat is megérthessünk.


Arra a kérdésre, hogy az élet mely tapasztalatai fejlesztik ki a gyermekben azt a képességet, hogy értelmet lásson az életben, több értelmet, itt első helyen a szülők, az otthon áll, és ezen keresztül a megfelelő módon átadott kulturális örökség.

Az úgynevezett „gyermekirodalom”-hoz tartozó könyvek túlnyomó többsége vagy szórakoztat, vagy ismereteket közöl, de színvonaluk olyan alacsony, hogy nem sok mindent lehet megtudni belőlük. Az ilyen gyermekkönyvekben az a legrosszabb, hogy megfosztják az olvasójukat a mélyebb és saját fejlődése szempontjából fontos elemek meglététől.


Az egész gyermekirodalomban, néhány kivételtől eltekintve, nincs olyan gazdag és tartalmas, gyermeket és felnőttet egyaránt kielégítő olvasmány, mint a népmese.

Igaz, hogy a népmesék nem a modern társadalom életkörülményeiről szólnak, de hathatós segítséget nyújtanak az ember belső problémáinak megértéséhez és megoldásához.

A gyermek különösen rá van szorulva arra, hogy megértse, hol a helye ebben a világban, ahol neki valahogyan boldogulnia kell.

Meg kell találnia az összefüggéseket, hogy eligazodjon érzelmei kuszaságában, hogy rendet teremtsen lelkében.


Szüksége van erkölcsi nevelésre, amely finom eszközökkel, az ő világához igazodva, burkoltan jelzi számára az erkölcsös viselkedés előnyeit, nem vonultat fel elvont etikai fogalmakat, csak olyasmit, ami számára is kézzelfogható.

A mesék egyetemes emberi problémákat vetnek fel, olyanokat, amelyek a gyermeket is foglalkoztatják, kialakulóban levő énjéhez szólnak, bátorítják a fejlődésben és enyhítenek a tudatalatti feszültségein. Minden más olvasmánynál mélyebbre hatolva, mindig a gyermek lelki, szellemi színvonalának megfelelően fejtik ki hatásukat.


A mesék jelentősége felbecsülhetetlen, a gyermek képzelőereje olyan területekre téved általuk, melyeket magától nem fedezhetne fel.

Formája és szerkezete mintául szolgál a gyermek álmodozásához, és segítségével végül életét is jobb irányba terelheti.


Gyerekkorom legboldogabb estéi voltak, amikor nagypapám téli estéken mesélt nekem. Tizenhét könyv megírása után arra adtam a fejem, hogy mesét írjak. Egy igazi magyar mesét, mert a mai kor gyerekei nem feltétlen ismerik nemzeti kincseinket. Olyan formában átadva, ami az akciódús komputerprogramokon felnövő fiatalokat is leköti. Olvasás közben pedig észrevétlenül megismerik értékeinket. A magyar mesék a halhatatlanság és boldogság kereséséről szólnak. Kiutat keresve a boldogtalanság világából a boldogságba.

Nézd meg a fejezetek illusztrációit


Zsámboki Ágnes rajzai

Érték és Minőség Nagydíj pályázat nyertese 2022. év


Magyar mese - A diák, a királylány, a hegyi tündér és a szőke herceg

34 pályázó 41 pályázata, köztük Kasza Tamás: Magyar mese - A diák, a királylány, a hegyi tündér és a szőke herceg című könyve, érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát az Országházban 2022. szeptember 8-án.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek és a tanúsított minőség iránt!

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel olyan márkát építünk, amelyik valós értéket hordoz. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét, annak a szürkeállománynak a teljesítményét, amely alkalmas gazdasági sikerek megvalósítására. Széchenyi István óta tudjuk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi üléstermében adták át 2022. szeptember 8-án. Az ünnepségen beszédet mondott és a kitüntetéseket átadta: Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, és Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese.

Érték és Minőség Nagydíj pályázat nyertese 2022. év - díjátadás

Érték és Minőség Nagydíj pályázat nyertese 2022. év

Érték és Minőség Nagydíj átadó


Négy Évszak Training Kft., Kasza Tamás, Magyar Mese

A Hét Embere Schmuck Andorral - Kasza Tamás, Polgár Éva


Heti TV report

Add meg a kért adatokat és töltsd le a könyvet!

Fontos

Működő email címet adj meg, mert a PDF könyv mérete miatt csak letöltési linket tudok küldeni az e-mail címedre!
*
*


Ha tetszett a letöltött könyv:

Küldd el ennek az oldalnak a linkjét a barátodnak,
és lájkold az író Facebook oldalát!

Légy türelemmel, a számítógépes rendszerünk a befutott kéréséket 1-2 perces időközökkel dolgozza fel, így akár 4-5 perc is eltelhet, mire a letöltési linket tartalmazó email a szokásos levelezési címünkről [info (kukac) kaszatamas.hu] megérkezik hozzád. Ha a következő negyedórában sem érkezett meg a letöltési linket tartalmazó email, akkor nézd meg a levelező rendszered szemetes mappáját is. Ha pedig ott sem található meg az email, akkor írj, légy szíves, az asszisztensemnek az ugyfelszolgalat (kukac) kaszatamas.hu email címre, és segítünk abban, hogy a könyvhöz hozzájuss.

Érték és Minőség Nagydíj pályázat nyertese 2022. év